Pogram "Czyste Powietrze"

Rządowy program "Czyste powietrze" pozwala na uzyskiwanie dofinansowań w zakresie zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Urządzenia muszą jednak spełniać wymagania efektywności energetycznej, aby kwalifikować się do programu. Nadrzędnym celem programu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza przez domy jednorodzinne.  

Rekuperatory Lossnay

Rekuperatory Lossnay LGH-RVX o indeksach wydajności: 15, 25, 35 oraz 50 wpisują się w wymagania rządowego programu "Czyste Powietrze", co pozwala na ubieganie się o dofinansowanie do zakupu oraz montażu tych jednostek w budynkach mieszkalnych. 

Szczegóły dotyczące programu “Czyste Powietrze”: powietrze.mos.gov.pl 

Więcej informacji uzyskają Państwo od Partnerów Mitsubishi Electric w Państwa regionie. Zapraszamy do skorzystania z Wyszukiwarki Partnerów Mitsubishi Electric dostępnej tutaj.


Do pobrania: