VDI 6022 - hygiëne eisen

De richtlijn VDI 6022 heeft betrekking op de hygiëne eisen voor luchttechnische installaties en units en op de beoordeling van de luchtkwaliteit.

Het doel van die richtlijn is het creëren van gezonde lucht in gebouwen. De richtlijn definieert voor luchttechnische installaties en units het minimumdoel dat de in de ruimte toegevoerde lucht niet slechter is dan de lucht die door de unit of de installatie wordt aangezogen.

Voor het naleven van de bepalingen is elke eigenaar van een installatie zelf verantwoordelijk. Daarbij bepaalt de richtlijn VDI 6022 een regelmatige hygiëne-inspectie van installaties met luchtbevochtiging op intervallen van twee jaar en voor installaties zonder luchtbevochtiging op intervallen van drie jaar. Uitsluitend speciaal opgeleid onderhoudspersoneel dat aan bepaalde minimumvereisten voldoet, mag de inspectie en keuring van luchttechnische installaties uitvoeren.

Deze eisen worden gecontroleerd door medewerkers van de arbeidsinpectiediensten. Daarnaast worden installaties o.a. met betrekking tot naleving van constructieve vereisten van de richtlijn VDI 6022 op uitvoering, beschadiging, vuil en functionele aspecten gecontroleerd en gekeurd.